SeniorWeb Noordoostpolder

LeslokaalStichting SeniorWeb Noordoostpolder is een vrijwilligersorganisatie met een ANBI-status, aangesloten bij het landelijke

SeniorWeb

Onze organisatie heeft als doel zo veel mogelijk vijftigplussers enthousiast te maken voor de computer en digitaal fit te houden.

 

Hiervoor geven wij een uitgebreid pakket computercursussen en workshops en daarnaast verzorgen wij elke woensdagochtend  van 10.00 - 12.00 uur een open inloop in ons leslokaal waar u welkom bent voor een vraag waar u mee zit op uw computer/laptop of tablet/smartphone (neem uw apparaat dan even mee). Komen we er samen niet direct uit dan kan een vervolgafspraak gemaakt worden.

 Ongeveer 20 bekwame vrijwilligers zetten zich hiervoor geheel belangeloos in, waardoor het cursusgeld laag is, om zo de doelstelling van SeniorWeb waar te maken.

Behalve het bovenstaande primaire doel is het ook gewoon leuk en gezellig om bij ons een cursus of workshop te volgen. Het  brengt u in contact met andere mensen! Tijdens de koffiepauze is daar voldoende tijd voor en dat heeft al menig vriendschap opgeleverd.

Bovendien wordt elke tweede zaterdag van de maand een workshop stamboomonderzoek gegeven. Ook kan men zonder deelname aan een workshop zich laten informeren hoe met een stamboom te beginnen. Hiervoor zijn verschillende programma’s in omloop. Ervaring uitwisselen is ook mogelijk.